Vad är företagshälsovård?

Ibland hör man talas om företagshälsovård men vad är det egentligen? På vissa arbetsplatser saknas företagshälsovård helt och hållet. På andra kanske man sällan har kontakt med företagshälsan medan det ibland förekommer att man arbetar väldigt nära och aktivt. Det som skiljer den offentliga sjukvården från företagshälsovården är att den senare arbetar med arbetsplatsrelaterade besvär, och att man även arbetar förebyggande. Beroende på vart man arbetar och hur avtalen ser ut kan företagshälsovården och en privat sjukvårdsförsäkring minska sjukfrånvaron radikalt hos de anställda. Det gäller även för en skada som kräver exempelvis en knäoperation, en typ av operation som ofta har långa väntetider i den offentliga sjukvården.

Förebyggande företagshälsovård

Företagshälsovården ska, förutom att bedriva viss sjukvård, framförallt arbeta förebyggande. Tillsammans med arbetsgivaren ska den ta reda på riskfaktorer på arbetsplatsen som kan orsaka skador och sjukdomar och därmed leda till sjukfrånvaro. Det kan handla om allt från stress, ergonomi, buller och höga ljudnivåer till dåligt anpassade lokaler. Det kan också handla om att fånga upp individer som har mycket oklar sjukfrånvaro eller som har andra riskfaktorer för att bli sjuka eller hamna i sjukfrånvaro, exempelvis personer med svåra arbets- och livssituationer och eventuella missbruk. Genom att arbeta förebyggande vinner både arbetsgivaren och den anställde på det i längden, då sjukfrånvaro samt sjukdomar och skador minskas.

Rehabilitering och behandling

Företagshälsovården ska också användas för rehabilitering och behandling av en anställd som blivit sjuk eller skadat sig på arbetsplatsen. Personen i fråga får då hjälp från företagshälsan, alltså mottagningen som anlitas av företaget. Det är olika beroende på vart man arbetar om man först måste kontakta sin arbetsgivare eller direkt kan kontakta företagshälsovården. Företagshälsan kan hjälpa till med olika typer av undersökningar, behandlingar och rehabilitering så att den anställde snabbare kan återgå i arbete. Kan den anställde inte återgå i arbete, eller behöver en längre period av exempelvis sjukskrivning, ska företagshälsan, arbetsgivaren och Försäkringskassan anpassa den anställdes arbetssituation så mycket som möjligt innan en eventuell sjukskrivning sker.