Bokföring

Bokföring är något som enligt lag måste göras av alla aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar. Även fysiska personer som driver någon form av enskild näringsverksamhet är skyldiga att bokföra sina ekonomiska händelser. Att bokföra innebär att man för anteckningar över sina affärstransaktioner och på så sätt redovisar sina ekonomiska händelser. Detta är något som ska göras kontinuerligt under årets alla månader. När räkenskapsåret lider mot sitt slut är det dags att sammanställa ett bokslut. Ett bokslut är en sammanställning av det gångna årets bokföring. Vem som helst får sköta ett företags bokföring, även om många företag anlitar en redovisningsbyrå eller har en anställd som sköter redovisningen. Däremot är grundregeln att alla bolag ska ha en revisor. Generellt sett så slipper ett enmansbolag revision om omsättningen är under tre miljoner kronor eller om bolagets totala tillgångar ligger under 1,5 miljoner kronor. Aktiebolag som inte behöver revisor måste uppfylla två av dessa krav:

  • Bolaget ska ha högst tre anställda.
  • Omsättningen, det vill säga den totala försäljningen, ska ligga under tre miljoner kronor.
  • Balansomslutningen, alltså tillgångarna, ska ligga under 1,5 miljoner.

Exempel på mindre bokföringsbyrå är City Redovisning i Linköping AB.

Varför ha en bra bokföring?

Att föra bokföring är mestadels till för dig och ditt företag. Genom att få koll på vad dina pengar används till så blir det enklare för dig att få en klar uppfattning över din ekonomi. Att ha en noga utförd bokföring gör det lätt för dig att kunna följa upp din verksamhet och styra den mot det mål som du har satt upp. Din bokföring kan även komma att intressera andra parter, såsom leverantörer, banken och Skatteverket, så för att undvika att problem uppstår är det viktigt att lägga tid och energi på att föra en bra bokföring. För att be om förlängd kredittid eller ansöka om lån så är det nödvändigt att kunna visa upp att företaget mår bra för att på så sätt försäkra den andra parten om att pengarna kommer kunna betalas tillbaka.

Behöver du hjälp med redovisning i Stockholm? Vi kan rekommendera JL Ekonomi i så fall.

Vem bär ansvaret?

Om du anlitar någon som hjälper dig med bokföringen är det viktigt att komma ihåg att det är du som i slutändan har ansvaret för att den blir utförd på rätt sätt och med rätt uppgifter. Det är av yttersta vikt att allt stämmer för att du inte ska hamna i problem hos Skatteverket. Alla affärshandlingar, så som kvitton och fakturor, ska dessutom sparas i läsbar form i sju år, antingen i fysisk eller elektronisk form.