Interim management

Interim management är en typ av konsulterande tjänst som främst riktar in sig på chefspositioner och andra ledande roller inom stora företag. De som tillhandahåller dessa konsulter vill kunna erbjuda sina kunder snabb och effektiv hjälp när behovet uppstår. Detta ska naturligtvis inte bara gälla för mindre betydande roller inom ett företag eller en verksamhet, utan även sträcka sig högre upp i beslutskedjan.

Interim Management

Vad gör en interim manager?

En interim management konsult ska ha en sådan kunskap och erfarenhet att denne inte bara ska kunna vara på plats snabbt, utan också sätta sig in i den dagliga verksamheten på ett företag utan någon större introduktionsperiod. Kort sagt ska man kunna börja arbeta i stort sett direkt och dessutom kunna göra ett fullgott arbete som inte håller sämre kvalitet än det som skulle utföras av ordinarie personal på samma position.

Anlita interim management

Att anlita en interim management-konsult kan vara lämpligt vid ett flertal tillfällen som kan uppstå inom en verksamhet. Kanske har man bara ett förhöjt arbetstryck på grund av framgång eller förhöjd orderingång, kanske är det så att man genomför en förändring inom företaget då det krävs speciell kompetens eller kanske är det bara så att man är mitt i en långdragen rekryteringsprocess men ändå behöver få jobbet gjort under tiden.