Chefscoaching

Att vara chef kan man från många aspekter betrakta som ett yrke i sig, fast ett yrke utan traditionell utbildning. Man kan utbilda sig till tandläkare, snickare, programmerare och få grundliga kunskaper i sitt yrke, men för den som blir chef finns det ingen egentlig traditionell utbildning som förberedelse. Många tycks tro att chefsegenskaper är nedärvda, men det är givetvis så att det behövs utbildning för att bli en bra chef.

De företag som är någorlunda förutseende ser oftast till att ge grundläggande chefsutbildning långt ner i hierarkin, de utbildar även sådana som inte är chefer men som kan tänkas bli.

chefscoaching

Vad innebär chefscoaching?

I begreppet chefscoachning ligger oftast ett element av utbildning, men inte enbart. Det handlar till stor del att stötta, och de chefer som deltar i ett coachnings-program har oftast ett antal träffar inbokade med sin coach. Det som kommer upp på dessa träffar kan förstås vara ett brett register av frågor, men ofta förekommande diskussioner är:

  • Hur man hanterar enskilda medarbetare som man inte kan få att fungera i företaget. Coachen kan dels vara en diskussionspartner, men också vara den som vet de legala vägarna vid ett avskedande.
  • Starkt missnöje inom avdelningen. En avdelningschef som normalt fungerar bra i sin roll kan råka ut för en ”missnöjesstorm”. Det kan bero på en ovälkommen förändring på arbetet, konflikt med någon person eller grupp bland annat. Det är lätt att som chef få panik, och då kan coachen vara ett bra stöd, som dessutom kan se vilka saker chefen borde ändra på för att slippa konflikter.
  • Stora uppsägningar. För de flesta chefer är stora uppsägningar av underställda en mycket obehaglig situation. Här kan coachen fungera i princip som en konsult och faktiskt delta i de uppsägningar som behöver göras.

Coachning är alltså ett brett begrepp som kan innefatta många olika saker, men den gemensamma nämnaren är förstås att som coach är man en stödjare.