Rekrytera själv eller ta hjälp av rekryteringsföretag?

handshakeNär man ska rekrytera ny personal till sitt företag har man två val – antingen kan du välja att rekrytera och ta hand om rekryteringsprocessen själv, eller också kan du ta hjälp av så kallade rekryteringsföretag. Det finns fördelar och nackdelar med båda sätten, och vare sig du väljer att rekrytera själv eller ta hjälp av ett företag är det allra viktigaste att du tar dig den tiden som rekryteringsprocessen kräver. En felrekrytering kan i längden kosta dig dyrt i tid och pengar.

Rekrytera själv

Att rekrytera själv kan tänkas ha åtminstone en stor fördel, nämligen att företaget sparar pengar på att göra det själva istället för att anlita ett rekryteringsföretag. Förutom detta kan en stor fördel vara att du själv kan ha koll på hela processen, från formulering av kompetensbehov till den slutliga anställningen av en person. Att rekrytera själv kan dock även ha sina nackdelar. Till att börja med är rekryteringsföretag experter på området rekrytering, vilket kan hjälpa dig i processen. Om ditt företag till exempel är ovana att rekrytera, eller inte har den kunskapen som krävs, kan rekryteringen kännas krånglig och svår. Du kommer dessutom att behöva lägga ned mycket mer tid på rekryteringsarbetet om du väljer att göra det själv, inte minst i det första skedet.

Ta hjälp av rekryteringsföretag

Att ta hjälp av ett rekryteringsföretag har definitivt sina fördelar, inte minst om vi pratar om tid. Här kan du få hjälp med i synnerhet första steget i din rekrytering, där du ska formulera en relevant arbetsannons och utifrån de sökande göra ett första urval baserat på vissa krav för tjänsten. Att överlåta delar av processen till ett rekryteringsföretag kan dock, trots deras expertis, kännas osäkert. Om du och rekryteringsföretaget inte noggrant har gått igenom och förstått varandra om vilka de viktigaste kompetenserna och egenskaperna är kan det leda till en felrekrytering.