Ledare

Här på Chefologi får du handfasta och konkreta råd i situationer som du behöver kunna hantera på ett bra sätt i egenskap av chef.

T.ex. hur du:

  • bemöter negativa attityder
  • är rak och tuff som ledare men samtidigt mänsklig
  • ska agera i en ledningsgrupp
  • får sin grupp att växa och utvecklas
  • håller engagerande gruppmöten
  • hanterar ett alkoholproblem i gruppen
  • leder män respektive kvinnor
  • vårdar sitt kontaktnät
  • hanterar stress
  • håller svåra samtal

Detta och mycket mer kommer du få råd och rekommendationer om här på Chefologi.

Företagsuppgifter hos Guldbolag: värderating eller kreditbetyg?

På Guldbolags hemsida kan du hitta en värderating för olika företag, där företaget analyserats utifrån olika nyckeltal och jämförts med andra likvärdiga företag i samma bransch. Det betyg företaget får är en indikation på hur företagets ekonomiska situation ser ut och det utgår ifrån tre olika områden: värde, stabilitet och lönsamhet.

Ratingen ger en fingervisning om hur bra företaget ligger till jämfört med andra företag som är ungefär lika stora och som verkar inom samma bransch. För att göra jämförelsen används en rad olika kriterier utifrån olika nyckeltal. Den rating man får är hela tiden i relation till andra liknande företag.

Ett kreditbetyg är inte en bedömning av samma slag. Det handlar inte om att jämföra och ranka företagen utifrån vilket som är bäst, utan om en modell för att definiera vilken betalningsförmåga och betalningsvilja ett företag har. Ett kreditbetyg handlar alltså om du kan förvänta dig att få betalt av företaget.

Har företaget ett dåligt kreditbetyg finns det en risk med att samarbeta med det, eftersom de kanske inte kommer kunna betala dig. Ett högt kreditbetyg fungerar istället som en säkerhet. Om det är kreditbetyg eller värderating du ska söka efter beror på vad du letar efter för uppgifter och vad du vill använda dem till.