Bemanning ger extrapersonal

Bemanning innebär att man under en begränsad tid hyr in extrapersonal till sitt företag eller arbetsplats. Företag vänder sig ofta till olika bemanningsföretag för att få hjälp att hyra in passande kompetenser till exempelvis nya avdelningar och projekt. Bemanningsföretag anlitas ofta när arbetsplatser har brist på rätt spetskompetens, har personalbrist eller ska expandera snabbt.

Många hyr in personal när arbetsplatsen står inför ett generationsskifte och snabbt behöver få in nya förmågor. Det kan även vara fördelaktigt för företag att hyra in tillfällig personal istället för att hitta ny fastanställd personal då behovet av personal varierar. Inhyrd personal är också en tillgång om ett företag står inför en organisationsförändring.

Fördelar med bemanning

Att välja att ta in extrapersonal kan innebära flera positiva förändringar för en organisation. Till exempel är extrapersonal billigare samt är ofta mer flexibel när det kommer till arbetstider och schema. Ledningen sparar även mycket tid genom att låta ett bemanningsföretag rekrytera duktig personal som lever upp till de krav som efterfrågas.

Det kan vara mycket positivt att på en arbetsplats ha en blandad personalgrupp med såväl fast anställd personal som tillfällig personal som hoppar in vid behov. Den tillfälliga personalen kan antingen bestå av personer med unika kompetenser eller personal som arbetar och backar upp under de stunder då arbetsbördorna är extra tunga.

Att arbeta inom bemanning

Att arbeta som extrapersonal för ett bemanningsföretag kan innebära unika möjligheter såväl för nyexaminerade akademiker som för studenter. Nyexaminerade får chans att bredda sina kompetenser och får arbetslivserfarenhet genom att prova på att arbeta på olika arbetsplatser. För studenter kan bemanning vara ett bra sätt att få en fot in på arbetsmarknaden.

För såväl arbetsgivare som för arbetstagare brukar bemanning föra med sig många fördelar. Som arbetstagare kan man kombinera studier och arbete genom att jobba via ett bemanningsföretag för att utvecklas inom sin yrkesbana. För arbetsgivare är bemanning bra då de får in nya förmågor till sina arbetslag och arbetsgivare kan dra ner på personalomkostnader.