Ledare

Här på Chefologi får du handfasta och konkreta råd i situationer som du behöver kunna hantera på ett bra sätt i egenskap av chef.

T.ex. hur du:

  • bemöter negativa attityder
  • är rak och tuff som ledare men samtidigt mänsklig
  • ska agera i en ledningsgrupp
  • får sin grupp att växa och utvecklas
  • håller engagerande gruppmöten
  • hanterar ett alkoholproblem i gruppen
  • leder män respektive kvinnor
  • vårdar sitt kontaktnät
  • hanterar stress
  • håller svåra samtal

Detta och mycket mer kommer du få råd och rekommendationer om här på Chefologi.